Nr 4 av tidskriften Biblicum torde ha nått prenumeranterna och finns nu tillgänglig som pdf. Ur innehållet:

  • Redaktionellt
  • Bokstavlig eller andlig tolkning, del II. Siegbert W Becker
  • Lärorika artiklar om Bibeln och bibeltolkning. SE
  • Simeon i templet (Luk 2:25–35). Egil Edvardsen
  • Utblick över samtiden
  • Litteratur (recension av Gärdeborn: Mästerdirigentens verk)

Länk till pdf-utgåvor finns här. Äldre nummer finns som textartiklar.

Tidskriftens läsare tillönskas en fridfull julhelg och ett gott nytt år i Frälsarens namn.