Nu är arbetet med att införa äldre nummer av tidskriften Biblicum så gott som slutfört. Några undantag bör nämnas:

  • Särtryck av småskrifter är inte införda.
  • Noterna saknas i stor utsträckning. Arbetet med noterna fortsätter.
  • Eftersom flera personer deltagit i arbetet finns en viss variation i det tekniska utförandet. Det kommer att i någon mån åtgärdas.

Nr 3/1999 och samtliga nummer från 2000 finns som pdf.

Ett varmt tack till alla som medverkat. Detta tack inrymmer även arbetet med inskanningen av tidskriften för den tidigare servern. Dessa filer har kunnat användas för nypublicering.