Inspelningar från reformationsjubileet i Ljungby den 3 november 2017 finns som separata inspelningar (video- och ljudfiler) och nås på följande länkar :