Nr 3/2017 av Biblicum har utkommit och bör ha nått prenumeranterna. Ur innehållet:

  • Bibelns skapelseberättelse och den babyloniska
  • Bokstavlig eller andlig tolkning
  • Jesu översteprästerliga förbön, sista delen
  • Guds hand, rygg och ansikte
  • Inför lutherjubileet; frågor och svar; utblick över samtiden
  • Litteratur (Anders Gärdeborn: Den avslutande timmen; Matti Väisänen: Dopet, tron och frälsningen)

Numret kan laddas ner som pdf.