Det andra numret för 2017 av tidskriften Biblicum finns nu att ladda ner som pdf.

Ur innehållet:

  • Varför finns ondska, lidande och död?
  • Spikar, krona, kors
  • Jesu översteprästerliga förbön (forts.)
  • Kunde Mose ha skrivit med hjälp av en alfabetisk skrift?
  • Luther och toleransen 
  • Frågor och svar
  • Utblick över samtiden

I förra numret uppmärksammades en sensationell forskningsrapport om en alfabetisk skrift som Mose kan ha använt. I detta nummer presenteras rapporten utförligare av dr Seth Erlandsson. Dr Gottfried Herrmans artikel om Luther och toleransen tar upp två omstridda frågor med anledning av reformationens 500-årsjubileum: Luthers förhållande till judarna och hans beteende gentemot döparna. Prenumerera på papperstidningen för att inte missa viktig och aktuell undervisning!

I tidningen finns en kort information om ett litet nyutkommet häfte: Luthers befriande upptäckt – det villkorslösa evangeliet. Se närmare Biblicums webbutik. Notera också Biblicums reformationsjubileum i Ljungby den 3 november!

Tidskriften finns i pdf-versioner från slutet av 1999. Äldre nummer finns att läsa som artiklar, utom några få årgångar som ännu är under arbete.