Med anledning av reformationens 500-årsjubileum inbjuder Stiftelsen Biblicum till en föreläsningsdag i Markuskyrkan i Ljungby, Hantverkareg. 8, fredagen den 3 november 2017. Program:

  • 14.00 Inledning, stiftelsens ordförande, pastor Egil Edvardsen, Ålgård, Norge
  • Här står jag …, pastor Andreas Drechsler, Dresden, Tyskland
  • 15.00 Kaffeuppehåll
  • 16.00 Om en kristen människas frihet, pastor Lars Borgström, Uppsala
  • 17.00 Rättfärdiggörelsen – är Bibeln oklar? Dr Seth Erlandsson, Västerås