Inspelningar från dr John Brugs kurs i GT-isagogik i Ljungby 7–17.8.2017 finns tillgängliga, 59 lektioner av något olika längd. Sidan kräver lösenord.