Stiftelsen Biblicums styrelse kunde vid sitt sammanträde den 25 april 2018 notera ett glädjande besked: Ingvar Adriansson svarade ja på en kallelse till verksamhetsledare på deltid. Han anställs från 1 maj på en 20 % tjänst, i första hand för administration av stiftelsens verksamhet. Redan tidigare har han nedlagt en stor arbetsmängd för bokförlaget.

Verksamhetsledaren kommer också att ha en deltidstjänst som kyrkoherde i Markuskyrkan i Ljungby. Han trappar ner sin anställning vid Posten till deltidstjänst.

Vi anbefaller verksamhetsledaren till vännernas förböner och tillönskar Guds rika välsignelse och kraft i det ansvarsfulla uppdraget.