Den 7 mars höll styrelsen för Stiftelsen Biblicum sitt första möte för år 2018. Enligt stadgarna ska varje ledamot årligen avlägga en bekännelse till Skriften, vilket skedde så att alla läste upp sina bekännelser. Samtliga publiceras här.

Övriga ärenden var stiftelsens fondförvaltning, frågan om föreståndare för Biblicum, översättning och utgivning av Walthers föreläsningar om den rätta åtskillnaden mellan lag och evangelium, ärenden rörande förlaget och tidskriftens kommande nummer samt anskaffning av programvara.

Stiftelsens ordförande är fortsättningsvis Egil Edvardsen. Ny kassör från i år är Thomas Erlandsson.