Den 6 april hölls en Biblicumdag i Solborgs Folkehøgskole, Stavanger, Norge. Inspelningar: