Tidskriftens första nummer för 2019 är nu tillgänglig som pdf.

Ur innehållet: 
• Fem punkter om Bibelns rikedom
• Skillnaden mellan lag och evangelium
• ”Jag har inte kommit av mig själv”
• ”Hör, alla ni som törstar!”
• Luther och bilderna
• Utblick över samtiden, bl a: Har det funnits en kvinnlig apostel?
• Litteratur: Livets segerkrans; Erik – en roman om julevangeliet