Ett nytt nummer av Biblicum-Nytt, vår e-postinformation till alla som önskar, har nyss sänts ut. Där berättar vi om den reakampanj, Ordet Ut!, som nu pågår fram till utgången av april månad. Särskilt förmånligt är det nu att skaffa småskrifter, som gärna kan finnas hos varje Biblicum-vän att ta med vid besök hos släktingar och vänner. Också några verkligt gedigna böcker som finns i lager i ett större antal är mycket prisvärda. En sådan är Kuske: Luthers lilla katekes och Braun: Upp till Jerusalem, som båda fås för endast 50 kronor.

Vi berättar också om en Biblicumdag som ska hållas i Stavanger i april. Läs de bekännelser till Guds Ord som Stiftelsens ledamöter avgav vid sammanträdet den 6 februari! Luthersk tro, en ny bok av Egil Edvardsen presenteras och vi påminner också om festskriften Biblisk Tro som utkom till 50-årsjubileet i höstas.

Här kan du prenumerera på Biblicum-Nytt och också läsa tidigare utsända nummer. På Biblicums webbplats finns numera en avdelning Kampen för tron (under Undervisning), där vi hittills lagt in några artiklar om homosexualitet enligt Bibeln och länkar till god undervisning om skapelsefrågorna.