Tidskriftens fjärde nummer för 2018 är nu tillgänglig som pdf. Obs. att nr 3 inte finns som pdf, eftersom den är en särskild bok. Den kan beställas från Biblicums webbutik för 100 kr.

Ur innehållet:

  • Skillnaden mellan lag och evangelium
  • Sakarja och profeternas språkbruk – några iakttagelser
  • Romersk-katolsk och luthersk syn på ämbetet
  • Utblick över samtiden