Bokförlaget Libris gav 2019 ut en bok av Mikael Tellbe med titeln Paulus mot väggen. Arton raka frågor och lika många försök till svar (406 sid). Mikael Tellbe är högskolelektor i Nya testamentets exegetik vid ”Örebro Teologiska Högskola och Akademi för Ledarskap och Teologi”. I denna bok presenterar Tellbe tankar som Seth Erlandsson tog en grundlig uppgörelse med i en artikel i Biblicum 1/2020: Bibeln, kristen tro och mänsklig vishet.

Vi erbjuder till studium ett kraftpaket, där vi nu också fått möjlighet att lägga till två artiklar av professor em Chrys Caragounis (pdf):

Tellbe representerar ett nytt sätt att se på Paulus. Det går tillbaka på två teologer. År 1977 utgav amerikanen E P Sanders boken Paul and Palestinian Judaism. Denna skulle bli upptakten till det som har kallats ”Nya perspektivet på Paulus”. Begreppet introducerades av britten J D G Dunn i föreläsningar vid Manchester år 1982 och ingick i hans bok som publicerades 1990, Jesus, Paul and the Law.

Den brittiske professorn C. H Dodd diskuterade på 1930-talet problemet med de ord som används för att beskriva betydelsen av Kristi död. Han menar att de inte bör förstås som ’propitiation’ – som i antik hellenska – utan som ’expiation’. Professor em Chrys Caragounis visar att Kristi verk på korset enligt Nya testamentet måste uppfattas som innehållande alla tre begreppen: expiation, propitiation och reconciliation (= soning – blidkande – försoning). När Dodd vill ta bort begreppet ’propitiation’ och ersätta det med ’expiation’ innebär det en förvrängning av den bibliska framställningen om innebörden av Kristi död.

Chrys C. Caragounis är professor emeritus vid Lunds universitet och har undervisat i bl. a. Uppsala, London, Leuven och Lund. Han har publicerat många vetenskapliga böcker och artiklar samt flera populärvetenskapliga böcker på svenska och under tretton år varit ordförande i seminariet om Nya testamentets grundspråk i det internationella nytestamentliga sällskapet Studiorum Novi Testamenti Societas.” I sina båda artiklar går han igenom de nämnda forskarnas argument och visar att de inte är baserade på sunda exegetiska grunder. De baseras på missförstånd, felöversättningar samt missuppfattningar av utombibliskt hellenskt material. Han bemöter också Tellbe, som har importerat dessa ovetenskapliga tolkningar av Paulus till Sverige. Vi har fått lov att införa dessa två artiklar i det engelska utförandet (översättning till svenska planeras). Här återfinns flera av hans studier.

Sprid gärna denna länk, där alla tre artiklar finns: Bemötande av ny Paulustolkning.