Foto: Wanja Kaufmann

[Uppdaterad] Seth Erlandsson doktor i 50 år! Promotionen skulle äga rum den 29 maj 2020, men pga pandemin blev den uppskjuten till den 13 november. I allra sista stund tvingades ceremonin i Uppsala universitetets aula inställas än en gång. Då hade förberedelserna gått så långt att en fest i mindre skala fullföljdes i Uppsala slott. Först den 28 maj 2021 kunde en officiell promotionshögtid i universitetets aula genomföras, dock i stympad form och digitalt pga av fortsatt pandemi.

I maj 1970 försvarade Seth sin avhandling om Jesajabokens enhet i boken The Burden of Babylon” A Study of Isaiah 13:2-14:23. Han verkade sedan som ledare för uppbyggnaden av Stiftelsen Biblicum med dess kurs- och forskningsverksamhet i Uppsala.

Teol jubeldr Erlandsson är vice ordförande i Biblicums styrelse och redaktör för tidskriften Biblicum.