Foto: Wanja Kaufmann

Seth Erlandsson doktor i 50 år! Fredagen den 13 november 2020 promoverades teol dr Seth Erlandsson till jubeldoktor vid en högtidlig ceremoni på Uppsala slott. I maj 1970 försvarade han sin avhandling om Jesajabokens enhet i boken The Burden of Babylon” A Study of Isaiah 13:2-14:23. Han verkade sedan som ledare för uppbyggnaden av Stiftelsen Biblicum med dess kurs- och forskningsverksamhet i Uppsala.

Teol jubeldr Erlandsson är vice ordförande i Biblicums styrelse och redaktör för tidskriften Biblicum.

Följ och dela!