Inlägg av Ingvar Adriansson

2 Items

Seth Erlandsson jubeldoktor

by Ingvar Adriansson

Seth Erlandsson doktor i 50 år! Fredagen den 13 november 2020 promoverades teol dr Seth Erlandsson till jubeldoktor vid en högtidlig ceremoni på Uppsala slott. I maj 1970 försvarade han sin avhandling om Jesajabokens enhet i boken The Burden of Babylon” A Study of Isaiah 13:2-14:23. Han verkade sedan som ledare för uppbyggnaden av Stiftelsen […]

Biblicumjubileum i Ljungby

by Ingvar Adriansson

Biblicums andra stora jubileumstillfälle ägde rum i Markuskyrkan den 20 oktober, där vi kunde glädja oss över många nya ansikten. Vi märker att Biblicum fortfarande har en viktig uppgift att fylla. Även på profeten Elias tid fanns det människor som ville hålla fast vid Gud och hans ord fastän de var få. Dr Seth Erlandsson, […]