Inlägg av Ingvar Adriansson

2 Items

Seth Erlandsson jubeldoktor

by Ingvar Adriansson

[Uppdaterad] Seth Erlandsson doktor i 50 år! Promotionen skulle äga rum den 29 maj 2020, men pga pandemin blev den uppskjuten till den 13 november. I allra sista stund tvingades ceremonin i Uppsala universitetets aula inställas än en gång. Då hade förberedelserna gått så långt att en fest i mindre skala fullföljdes i Uppsala slott. […]

Biblicumjubileum i Ljungby

by Ingvar Adriansson

Biblicums andra stora jubileumstillfälle ägde rum i Markuskyrkan den 20 oktober, där vi kunde glädja oss över många nya ansikten. Vi märker att Biblicum fortfarande har en viktig uppgift att fylla. Även på profeten Elias tid fanns det människor som ville hålla fast vid Gud och hans ord fastän de var få. Dr Seth Erlandsson, […]