Stiftelsen Biblicum önskar alla läsare och vänner en välsignad helg med en videoandakt, där varje ledamot håller en kort betraktelse om profeternas budskap om Honom som skulle komma. Producent: Ingvar Adriansson.

Innehåll:

 • Seth Erlandsson: Mose talar om Frälsaren som skulle komma
  En profet lik mig ska Herren din Gud låta uppstå åt dig bland ditt folk, från dina bröder. Honom ska ni lyssna till. 5 Mos 18:15
 • Ola Österbacka: David talar om Frälsaren som skulle komma
  När din tid är slut och du vilar hos dina fäder ska jag efter dig upphöja din avkomling som ska utgå ur ditt liv, och jag ska befästa hans kungadöme. 13 Han ska bygga ett hus åt mitt namn, och jag ska befästa hans kungatron för evigt. 2 Sam 7:12-13
 • Thomas Erlandsson: Jesaja talar om Jesus Frälsaren som skulle komma
  För ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet, och hans namn är: Under, Rådgivare, Mäktig Gud,Evig Far, Fridsfurste. 7 Så ska herradömet bli stort och friden utan slut över Davids tron och hans rike. Det ska befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet från nu och till evig tid. Herren Sebaots lidelse ska göra detta. Jes 9:6-7
 • Tor Jakob Welde: Daniel talar om Jesus Frälsaren som skulle komma
  I min syn om natten såg jag, och se, en som liknade en människoson kom med himlens skyar. Han närmade sig den Gamle och fördes fram inför honom. Dan 7:13
 • Egil Edvardsen: Mika talar om Jesus Frälsaren som skulle komma 
  Men du, Betlehem Efrata som är så liten bland Juda tusenden, från dig ska det åt mig komma en som ska härska över Israel. Hans ursprung är före tiden, från evighetens dagar. Sak 5:2
 • Ingvar Adriansson: Sakarja talar om Frälsaren som skulle komma
  Fröjda dig stort, dotter Sion! Jubla, dotter Jerusalem! Se, din kung kommer till dig, rättfärdig och segerrik är han. Han kommer ödmjuk, ridande på en åsna, på en åsninnas föl. Sak 9:9