Nr 4 av tidskriften, som skulle ha varit ute hos prenumeranterna före advent, blev av ett mänskligt misstag kraftigt försenat. Det finns nu att ladda ner som pdf. Ur innehållet:

  • ”Gudsfruktan förenad med förnöjsamhet” – om Predikarens bok, Seth Erlandsson
  • När blev de troende frälsta? Stefan Sjöqvist
  • Får man tolka Bibeln hur man vill? Seth Erlandsson
  • Frågor och svar
  • Utblick över samtiden
  • Litteratur

Den julkampanj på böcker från förlaget som annonseras i tidskriften får förlängd tid fram till 16 januari 2022. Förteckning över tidigare nummer som pdf (från 1999).

Vi önskar alla Biblicums vänner en välsignad jul!