Nu finns det andra numret för 2022 av tidskriften Biblicum att ladda ner. Ur innehållet:

 • Redaktionellt: Vad får blivande präster och pastorer lära sig?
 • Mariologiska missförstånd, Lars Borgström
 • Liknelsen om ogräset, Ola Österbacka
 • Delade meningar om Jesus – varför? Stefan Hedkvist
 • Smakprov ur en kommande bok om Sakarja, Seth Erlandsson
 • Frågor och svar
 • Utblick över samtiden
 • Litteratur
  • Evolution – A Lutheran Response
  • Tala väl – Predikokommentarer i Krister Stendahls anda