Nr 4/2022 av tidskriften Biblicum har nu anlänt till prenumeranterna och pdf-versionen är tillgänglig för nedladdning (direktlänk).

Ur innehållet:

 • Redaktionellt
 • Blir det fred på jorden? Bjarte Edvardsen
 • Profeten Elia och änkan i Sarefat, Anders Einarsson
 • De två sönerna (Luk 15:11–32), Lars Borgström
 • Tron på Gud – förlegad vidskepelse? Seth Erlandsson
 • Missförstådda bibelverser, Lars Borgström
 • Frågor och svar
  • Den gamla och den nya människan
  • Är Matteusevangeliet legalistiskt?
 • Utblick över samtiden
  • EFK-kyrka sade ja till samkönade vigslar
  • Tystnad om biblisk syn blir första steget mot ett ja till hbtq
  • Drevet mot Julia Kronlid
 • Litteratur
  • Steg för steg Studiebibel, Svenska Folkbibeln