Från en frågestund efter Seth Erlandssons föreläsningar i Åbo 12 oktober 2019. Tema: Att förstå Bibeln. Redigerat.
Beklagas att undertexten inte blev ändrad.