Teol dr Seth Erlandssons andra föreläsning under Biblicumdag i Åbo 12 oktober 2019. Dagens tema: Att förstå Bibeln.
Beklagas att undertexten inte uppdaterades från första föredraget.