Teol dr Seth Erlandssons första föreläsning under Biblicumdag i Åbo 12 oktober 2019. Dagens tema: Att förstå Bibeln.

Det andra föredraget samma dag: Vad är kännetecknande för GT:s profeter?