Föredrag vid Biblicums 45-årsjubileum i Ljungby 21.9.2013 av teol. dr Seth Erlandsson.