Bibelns budskap och personlig tro – en historisk återblick.

Föredrag när Biblicum firade 45 år i Ljungby 21.9.2013.