Berthold Nilssons presentation av bibelutställning vid Biblicums 50-årsjubileum som pdf.