Föredrag 2 av teol. dr Seth Erlandsson på Stiftelsen Biblicums 50-årsjubileum i Ljungby 20 oktober 2018. Föredrag nr 1.