Biblicum_uppsala

Biblicums hus på Södra Rudbecksgatan 6 i Uppsala.

Så ser det alltså ut från utsidan på Södra Rubecksgatan 6, 752 36 Uppsala, där Biblicums bibliotek, forskarrum och expedition är inrymda.

Fastigheten som är belägen 8–10 minuters promenadväg från Universitetet är i ett mycket gott skick. Tomten ger goda möjligheter till eventuell framtida utbyggnad. Gärna hade vi visat ett färgfoto med den underbara trädgården i sommarskrud. [Detta är nu möjligt i webbutgåvan! Webred:s anm.] Men vi vill redan nu visa våra förebedjare och understödjare hur huset ser ut. Miljön måste var och en komma och uppleva själv.

Verksamheten är just nu koncentrerad omkring uppbyggnaden av forskningsbiblioteket. Det är tusentals bokband som skall katalogiseras och ställas in på sin plats. Eftersom böcker kommer från alla delar av världen blir detta ett ständigt pågående arbete.

Här har nu vårt land och hela Skandinavien fått ett fäste för bibeltrogen forskning, en oas för forskare som älskar Guds Ord och vet att Guds Ord är sanning. Vad detta betyder för framtiden, om Gud ger oss ännu en nådatid, förstår nog de flesta. Det är ett svar på mångas böner från all nåds Gud, att han mitt i vår tids djupa förnedring och andliga förfall reser upp vad som inte funnits i landet på flera hundra år, nämligen ett teologiskt forskningscentrum där man arbetar för att göra Guds Ord känt och trott bland människor och där Bibeln i sin helhet får vara Guds ofelbara Ord.

Vad Gud vill och har beslutat kan människor inte förhindra. Samma dag som en representant för Svenska Kyrkans Kulturinstitut uttryckte innerliga förhoppningar om Biblicums ansträngningar att etablera sig måtte misslyckas, så förvärvade Biblicum denna fastighet. Det är resultatet av mångas offer och böner. Det är ett ämne till daglig tacksägelse och till stor frimodighet att nu på allvar få hjälpas åt att åter ge Guds Ord dess rätta plats i vårt land.

Vad vi framför allt behöver är rätta och uthålliga förebedjare som bestormar Gud med trogna böner om hans fortsatta ledning och bistånd. Ty, ”Om Herren icke bygger huset så arbeta de fåfängt som bygga därpå.” Och vi är fast förvissade om att Gud därmed också skall uppväcka vilja till förnyade offer för denna sak så att vi inte behöver ha bekymmer för morgondagen.

Arbetssekreteraren
 

Biblicums sommarmöte i Råneå

minns många med tacksamhet från förra året. Nu är arbetet i full gång med att förbereda sommarmötet 1972. Även detta år är det förlagt till Råneå och midnattssolens land över midsommarhelgen. På grund av den väldiga tillslutningen förra året ber de lokala arrangörerna att de som inte själva ordnar med kost och logi försäkrar sig om husrum och mat genom en mycket tidig anmälan till kyrkoherde Lars Engquist, 950 30 Råneå. Sommarmötet börjar på midsommaraftonens eftermiddag och pågår t.o.m. dagen efter midsommardagen. Bland talarna i år finns domprosten G. A. Danell, docenten Seth Erlandsson, kyrkoadjunkten Per Jonsson, riksdagsmannen Tore Nilsson och konstnärinnan Eva Spångberg.

Rekvirera program från Biblicum eller direkt från Råneå.

 

Biblicumkurs i Umeå 9-13 augusti

Kursen pågår i fem dagar. Till den inbjuds alla intresserade präster, predikanter, studerande, lärare, medarbetare i församlingarna och alla andra som önskar fördjupade kunskaper i Guds Ord och rik gemenskap med människor som tror på och älskar allt Guds Ord.

Rekvirera program och boka plats i god tid.

 

Det står skrivet

Så heter Biblicums svar på biskopsmötets bibelkommissions betänkande. Boken kan rekvireras från Kyrkliga Förbundets Bokförlag, Träringen 46, 416 79 Göteborg. Till denna bok finns också en studiehandledning som kan användas både i studiecirklar och som brevkurs av enskilda. Studiehandledningen och brevkursen heter Att bruka Guds Ord som det står skrivet och rekvireras också från Kyrkliga Förbundet.

 

Har du läst …

”Ditt Ord är Sanning”?

Det är en bok med inte mindre än tretton stora artiklar av kända teologer och präster från olika delar av världen. Alla artiklarna handlar om hur fasta och tillförlitliga Guds Ord i Bibeln är. En artikel visar att Bibeln håller för en verkligt vetenskaplig granskning. En annan visar att Luther lärde att man skall läsa och tro precis som det står skrivet i Bibeln. En tredje undervisar om hur man skall bruka Bibeln i sin enskilda andakt för att få välsignelse av den, o.s.v. ”Ditt Ord är Sanning” utkom som minnesskrift tillägnad David Hedegård. Nu finns den även i en handboksupplaga till ett billigare pris, ca 32 kr inkl. moms, att rekvirera från Bokförlaget Pro Veritate, Box 160 32, Uppsala.

 

Så älskade Gud …

Biblicum vill göra en insats också för dem som arbetar för att ge barnen en fast kristen grund att bygga på. Ett omfattande material finns nu för söndagsskolan och det kristna vardagsarbetet bland barnen. Det är utarbetat av Eva Spångberg och Lars Engquist. Tre böcker för olika årsgrupper utkom till hösten 1971. Tre nya böcker för olika åldrar kan redan nu rekvireras för leverans i god tid till höstens start i söndagsskola och vardagsarbete.

Inte ens församlingar där prästen har så mycket att ombesörja att han inte hinner att samla sina söndagsskollärare till lektionsgenomgång, behöver lärarna komma oförberedda  eller villrådiga om de använder Biblicums söndagsskolematerial ”Så Älskade Gud …” Bokförlaget Pro Veritate, Box 16032, Uppsala.