Av Lars Engquist

Vår uppgift är inte att recensera opera. Tidskriftens läsare har säkerligen inget behov av sådana recensioner. När vi nu gör ett undantag beror det på, att rockoperan Jesus Christ Superstar har en obiblisk lära om Jesus. Detta vill vi fästa läsarnas uppmärksamhet på. [0]

Operan har en tid gått för utsålda hus på Scandinavium i Göteborg. Och alla varuhus i landet saluför operan på grammofonskivor. Från de flesta håll har operan fått ett entusiastiskt mottagande. Det har blivit »inne» att sjunga om Jesus och om passionsdramat. Kristna och hedningar sitter sida vid sida och stampar takten och applåderar åt operans budskap. Men Bibeln känner inte en sådan populär Jesus. Bibeln säger aldrig att det skall bli »inne» att sjunga om vår Frälsares lidande. Bibeln säger: »Föraktad var han och övergiven av människor. Han var såsom en för vilken man skyler sitt ansikte. Så föraktad att vi höllo honom för intet.» [1]

Författare till operan är två engelsmän Tim Rice och Andrew Lloyd Webber. De säger på omslaget till en av grammofonskivorna att tanken med hela operan är att se på Jesus och hans sista dagar med Judas ögon och på Kristus enbart som människa, inte som Gud. [2]

Inför sverigepremiären yttrade en svensk biskop i TV att det viktigaste ändå är att Jesus blir predikad. Den tanken har sedan ofta återkommit i massmedia. Vilken Jesus? Bibeln säger om Judas att satan for in i honom. Ja, Jesus kallar Judas för en djävul i Joh. 6:70. När författarna till operan säger, att de framställer Jesus sedd med Judas ögon under den sista veckan så måste det betyda Jesus så som satan ser honom. Men satan hatar Jesus och vill döda honom. I ett TV-program framhöll Ingmar Ström att många människor fått en friskare syn på Jesus genom operan. Men den som vet att Judas var besatt av satan måste förstå att operan ger en sjuk bild av Jesus. Och vi frågar: »Vem vill att hans egna barn skall se på Jesus så som Judas gjorde den sista veckan, eller så som satan gör?» [3]

En av huvudpersonerna i Operan är Maria från Magdala. Hon framställs där som en prostituerad som sjunger en oanständig sång om hur många män hon haft och hur många män hon kan få om hon vill. Och hon sjunger om hur Jesus lärt henne att älska som ingen annan. Men det är den rent kroppsliga »kärleken» hon besjunger. Jesus framställs alltså som en prostituerads älskare. Vad Bibeln säger om prostitution vet alla. I 1 Kor. 6:15 säger aposteln Paulus: »Skulle jag då taga Kristi lemmar och göra dem till en skökas lemmar? Bort det.» [4]

Vem vill att hans son eller dotter skall se på Jesus som den prostituerade Maria i rockoperan gör? »Ve världen för förförelsers skull.» Lärjungaskaran blir precis så förlöjligad i operan som man kunde vänta. På skärtorsdagskvällen dricker de sig druckna av vin för att trösta sig och glömma. Och i sitt berusade tillstånd talar de stora ord om hur berömda de skall bli genom att skriva evangelier om Jesus efter hans död. Men den skildring Bibeln ger av lärjungarna är att de ger Jesus all äran och bekänner sig själva som förrädare som skamligt sviker sin Herre. [5]

Vad säger då rockoperans Jesus själv? Talar han om att han har kommit i världen för att frälsa syndare? Inbjuder han alla att komma? Förkunnar han sitt lidande och sin död och sin uppståndelse? Nej det gör han inte. När människor i operan ber Jesus om hjälp, så visar han hänsynslöst bort dem med orden: »Hjälp er själva.» I Joh. 6:37 säger Jesus: »Den som kommer till mig honom skall jag sannerligen inte kasta ut.» När rockoperans Jesus sitter till bords med sina lärjungar sista kvällen säger han att han ingenting kommer att betyda bara tio minuter efter sin död. Och helt följdriktigt uppstår han heller aldrig ur sin grav i operan. Han lider martyrdöden. Han är inte Guds evige Son som besegrar döden. Jämför apostelns ord i 1 Kor. 15:17: »Men om Kristus icke har uppstått så är eder tro förgäves. I ären då ännu kvar i edra synder.» [6]

Bibeln lär oss att Jesus kommit för att frivilligt lida och dö i syndares ställe. »Våra smärtor dem lade han på sig» (Jes. 53). Men Jesus Christ Superstar ber i Getsemane att Gud skall försäkra honom att han inte skall behöva plågas. Han ber om en smärtfri död. [7]

»Mitt rike är icke av denna världen», säger Bibelns Jesus. Jesus Christ Superstar säger: »Kanske finns det någonstans ett rike för mig också? Om jag nu bara visste var.» »Ja, därtill har jag kommit i världen att jag skall vittna om sanningen. Jag är vägen, sanningen och livet», säger Bibelns Jesus. Jesus Christ Superstar säger: »Jag söker efter sanningen. Men jag ser att jag är fördömd.» [8]

Kristna människor betalar alltså 30 kronor (jämför 30 silverpenningar) för att se och höra detta. Man jublar och applåderar över att Guds Son förlöjligas och försmädas av satan själv. Om och om och om igen förkunnas denna lära från tonåringarnas stereoanläggningar. Men detta är ett själamördande. Kristna måste säga till sina barn: »Den som tror på Jesus Christ Superstar är förlorad.» [9]