»Endast de böcker som kallas kanoniska har jag lärt mig akta så att jag är fast övertygad om att ingen författare skrivit något fel i dessa böcker. Andra författare läser jag inte med den tanken att vad de har tänkt och skrivit är sant bara därför att de har visat sig helgade och lärda» (Augustinus till Hieronymus, Epist. 82.)[0]

»Det är kätterskt att säga att det finns något som helst fel vare sig i evangelierna eller i någon annan kanonisk skrift» (Thomas ab Aquino, In Ioh. 13, lect. 1). [1]

»Jag och min nästa, korteligen alla människor, må taga fel och bedraga, men Guds ord kan icke taga fel» (Luthers stora katekes, Sv. kyrkans bek. s. 480). [2]

Svenska kyrkans bekännelseskrifter talar i företalet till konkordieboken om »Guds rena, ofelbara och oföränderliga ord» (Svenska Kyrkans Bekännelseskrifter, utg. av samf. Pro Fide et Christianismo, Sthlm 1957, s. 37). [3]

»Eftersom Skriften är Guds ord, vilket är fullkomligt sant, är Skriften själv sanningen (Ps. 119:43, 86, 142, 160; Joh. 17:17, 19; 2 Sam. 7:28; Ps. 33:4; Gal. 3:1; Kol. 1:5; 2 Tim. 2:18; 3:8; Tit. 1:1 och Jak. 1:18). Således är allt i den heliga Skrift fullkomligt sant och måste mottagas med verklig visshet. Vi får inte bara hålla det för sant som talar om tro och moraliska angelägenheter, utan vi måste hålla fast vid allt som står där. Eftersom Skriften är skriven genom omedelbar, gudomlig ingivelse och alla Skrifterna igenkänner som deras författare honom som inte kan fela eller ta miste på någon punkt (Hebr. 6:18), kan ingen osanning, inget fel eller misstag tillskrivas den gudsandade Skriften utan att Gud själv blir anklagad» (Calovius, Systema locorum theologicorum, Wittenberg 1655-57, del I, 462). [4]

»Den som med hela sitt hjärta tror att Bibeln är Guds ord kan inte tro annat än att den är ofelbar» (C. F. W. Walther, Lehre und Wehre, 1868, del XIV, 4). [5]

»Eftersom den heliga Skrift är Guds ord, är det självklart att den inte innehåller några fel eller motsägelser, utan att den är i alla sina delar och ord den ofelbara sanningen, också i de delar som behandlar historiska, geografiska och andra världsliga ämnen (Joh. 10:35)» (Ur Brief Statement of the Doctrinal Position of the Missouri Synod). [6]