KRISS, den kristna studentrörelsen i Sverige, tycks komma allt längre bort ifrån Bibeln och dess budskap. Den allt avgörande huvudsaken tycks vara kampen för den »politiska rättvisan», och detta genom stöd åt revolutionära vänstergrupper. I Uppsala heter den ekumeniska studentrörelsens lokalavdelning Unitas, och i dess tidning Saltaren nr 1/73 kan man läsa om den nye ordföranden Lasse Stenström, och hans »teologi»: [0]

»Lasse, vad har du för teologi? [1]

Den politiska teologin – som ser samhället inte i teologiska termer utan ser människan i samhället utifrån vad det i grunden är. Människans verklighet här och nu måste betonas. Hoppet om ett nytt samhälle och en ny människa förverkligas genom politiska förändringar och inte genom det arbete kyrkorna traditionellt har bedrivit. De teologer som haft betydelse för min teologiska utveckling är Robinson, Tillich, Hoekendeik Bonhoeffer och H. Cox. Utformningen av teologin ställer mig helt naturligt i ett spänningsförhållande till de traditionella teologerna.» [2]

Sedan gammalt har man ju med teologi menat läran om Gud, om hans uppenbarelse i den heliga Skrift och hela dess innehåll, och då framför allt frälsningen genom Jesus Kristus från synden, döden och djävulen. Denna teologi tycks vara helt okänd inom KRISS och Unitas, och i stället utbytt mot någonting, som väl närmast kan beskrivas som kommunism. Må Gud förbarma sig över dessa ungdomar och leda dem in på den rätta vägen ! [3]