Redaktör och ansvarig utgivare: docent Seth Erlandsson.

Nr 1/1973

Nr 2/1973

Nr 3/1973

Nr 4/1973