Fråga: Vad står det ordagrant i Rom. 4:25? [0]

»…, som utgavs genom våra överträdelser och uppväcktes genom vår rättfärdiggörelse.» [1]

Fråga: Finns det några utländska bibelteologiska tidskrifter, som en teologie studerande kan ha nytta av? [2]

Det finns flera sådana. Jag skall här nämna några: [3]

TSF Bulletin. Pris 75 p. Adress: 39 Bedford Square, London. Denna tidskrift presenterar ny teologisk litteratur och har en fyllig recensionsavdelning. [4]

Bible and Spade. Pris 3.50 dollars. Adress: Box 2, Burnt Hills, New York 12027. Ger lättfattliga översikter över viktiga arkeologiska fynd. [5]

The Springfielder. Pris 2.50 dollars. Adress: Mr Walter Campbell, Concordia Theological Seminary, Springfield, Ill. 62 702, U.S.A. Innehåller många teologiska artiklar av principiell betydelse för det teologiska studiet. [6]

Wisconsin Lutheran Quarterly. Pris 4 dollars. Adress: Northwestern Publ. House, 3624 West North Avenue, Milwaukee, Wisc. 53208, U.S.A. Ger god bibelteologisk undervisning. [7]

Lutherischer Rundblick. Pris 4 dollars. Adress: Paul Lampert, Wiesbaden, Riederbergstr. 13, eller Bergsg. 25, Stockholm K, pg 57 65 46, sv. kr. 22:50. En mycket gedigen tidskrift. [8]

Bibliotheca Sacra. Pris 4.30 dollars. Adress: Circulation Department, Bibliotheca Sacra, 3909 Swiss Avenue, Dallas, Texas 75204. Innehåller många artiklar om Bibelns historiska tillförlitlighet. [9]

Christian News. Pris 3 dollars. Adress: Box 168, New Haven, Mo. 63068, U.S.A. Kommer var fjortonde dag med fyllig information om kampen för tron runt om i världen. [10]

Bibel und Gemeinde. Pris 14 DM. Adress: Pfarrer A. von Almassy, Eggensteiner Str. 137, D-7501 Blankenloch üb. Karlsruhe. Brukar innehålla mycket exegetiskt material. [11]