Av Lars Engquist

Att bibelkritik och falsk lära inte stannat vid de teologiska fakulteterna och prästseminarierna har vi länge vetat. Avfallet från Gud och Guds Ord har trängt allt längre och längre ner i församlingarna. Ofta har denna tidskrift varnat för den religiösa villfarelsen och sexuella förförelsen i skolorna, det obibliska undervisningsmaterialet i söndagsskolorna och den undermåliga konfirmandundervisningen i statskyrkan. [0]

Det är med tillfredsställelse vi noterar nyheten att bokförlaget Verbum och Centralrådet beslutat lägga ner utgivningen av söndagsskoletidningarna Sveriges barn och Lillklassen. Dessa tidningar har ändå inte haft något existensberättigande sedan de började föra ut otro och förnekelser till barnen i landets söndagsskolor. Det är gott att dessa dåliga tidningar äntligen försvinner. Vi skall inte sörja dem. [1]

Men motiveringen till att man lägger ner dem är sorglig. Det har startats två nya tidningar för söndagsskolan. En heter Kompis och en Kom Tillsammans. Utgivare är sju frikyrkor och svenska statskyrkan som nu gör en ekumenisk satsning bland barnen. Inte ens de små skall alltså skonas från synkretismens gissel. I en ekumenisk barntidning ges inte någon rätt undervisning om Bibelns ofelbarhet, eller om dopet eller nattvarden t.ex. Det går inte i ekumeniska sammanhang. Där får man tiga snällt med sanningar som kan »splittra». I den andan skall det uppväxande släktet nu fostras och indoktrineras genom en lagom blandning av olika bekännelser och förnekelser. Barnen kommer att få veta att »var och en blir salig på sin fason» och att alla bekännelser är ungefär lika bra och sanna. [2]

Det blir bara en bekännelse som inte får plats i barnundervisningen – bekännelsen till det ofelbara Ordet i Bibeln och till den lutherska läran som så omutligt avvisar den falska ekumenismen, som visat sig så förödande för det andliga livet. [3]