Vi hälsar våra läsare hjärtligt välkomna till en ny årgång av tidskriften Biblicum. De av Er som glömt att förnya prenumerationen vill vi uppmana att skyndsamt prenumerera. [0]

I centrum för denna tidskrifts intresse står Bibeln och dess undervisning. Frågor om Bibelns tillkomst och tillförlitlighet är alltjämt brinnande liksom olika versers tolkning och översättning. Vid bibelforskningsinstitutionen har ett bibelöversättningsarbete startat och vi hoppas efter hand kunna publicera olika översättningsförslag. För närvarande arbetar vi med profeten Amos’ bok. Vår ambition är att på ett enkelt men vårdat språk troget förmedla bibeltextens verkliga mening. Utifrån övertygelsen att Bibeln är Guds inspirerade, alltigenom tillförlitliga ord är vi ivriga att räcka alla som vill ta del av vår undervisning ett oförfalskat Guds ord och Bibelns egen lära. [1]

Vi inbjuder våra läsare inte bara till att studera denna tidskrift och den bibellitteratur vi har utgivit, utan också att ta del av vår undervisning vid vår institution och i samband med kurser och föreläsningar ute i landet. Vid institutionen ges nu regelbunden undervisning i översättningsfrågor, Bibelns böcker, exeges av Johannesevangeliet och Galaterbrevet, grekisk grammatik, dogmatik och kyrkohistoria. De som vill följa någon eller några av dessa kurser kan kontakta Biblicums expedition för närmare upplysningar. [2]

»Slutligen, bröder, bed för oss! Bed, att Herrens ord måtte spridas med hast och bli ärat hos andra, liksom det är hos er. Bed också, att vi måtte bli räddade undan vrångsinta och onda människor – det är inte alla som delar vår tro!» (2 Tess. 3:1-2, Hedegårds övers.). [3]