ATT RÄDDA BIBELN

| Nr 7, 1976 sida 217| Ansvarig utgivare: Seth Erlandsson

Så avkristnad är tydligen inte ens vår tid att en nyöversättning av bibeln kan få pågå i tysthet. Nyligen kunde Viveka Heyman uppvakta utbildningsministern med stöd av 18 författare, varav fyra akademiledamöter, och kräva att bibelkommissionen ska skrotas ner. Enligt henne och hennes stödtrupp är de estetiska riskerna med en översättning efter bibelkommissionens riktlinjer så stora att en litterärt medveten borgerlig regering inte kan underlåta att ingripa.

H. S. Nybergs dotter, Ingegerd Fries, som väl får betraktas som den rätta förvaltaren av faderns bibelintresse, har i nummer 4 av Horisont levererat den hittills grundligaste och sakkunnigaste kritiken av bibelkommissionens arbete. Under ett och ett halvt år var hon själv knuten till kommissionen som referent, och enligt vad vi har hört viskas från Uppsala var hon en av de mera stingande törntaggarna i översättningsenhetens kött.

(Ur ”Innerspalten”, Aftonbladet den 28 nov.)