Nr 1-2/1978

Nr 3/1978

Nr 4/1978: Ingemar Furberg: Prästämbetet och teologin (Biblicums småskriftserie nr 8)

Nr 5/1978

 Nr 6/1978: Seth Erlandsson: Den lutherska bekännelsen i Sverige – en kyrkohistorisk tillbakablick
(Biblicums småskriftserie nr 9)