HAR BIBLICUM BYTT ÄGARE?

Av: S. E. | Nr 1-2, 1978 sida 48| Ansvarig utgivare: Seth Erlandsson

 

En falsk uppgift om bibelforskningsinstitutet Biblicum har kommit i omlopp. Den stammar från en person som tagit som sin speciella uppgift att bekämpa Biblicum. Han har gjort gällande i skrivelser »inom och utom landet», att bibelforskningsinstitutet har bytt ägare på ett oetiskt sätt. Fastän personen i fråga (hans namn är Tom Hardt) fått klara bevis för, att denna beskyllning är grundlös och falsk, upprepar han den om och om igen. Det har lett till att personer i utlandet, som stått i kontakt med den falske uppgiftslämnaren, på fullt allvar trott att Biblicum bytt ägare och det på ett oetiskt sätt.

Vi kan endast konstatera att den som inte böjer sig för fakta och som sprider förtal och falska uppgifter om andra människor, gör mycket skada, handlar oetiskt och i detta fall motarbetar spridandet av biblisk undervisning.

När det gäller bibelforskningsinstitutet Biblicum, så är den enkla sanningen den, att det aldrig bytt ägare. Det har alltid ägts och ägs alltjämt av en stiftelse, vars ledamöter är förpliktade att i allt stå för den bibliska läran och den lutherska bekännelsen. Att en sådan stiftelse också möts med hat och förtal är egentligen inget att förundra sig över (Matt. 5:11, 12, Luk. 6:22. Vi rekommenderar till studium boken »Biblicums kamp för biblisk tro». S.E. s48