VÄLKOMMEN TILL EN NY ÅRGÅNG!

| Nr 1, 1979 sida 1| Ansvarig utgivare: Seth Erlandsson

Detta nummer inleder en ny och spännande årgång med Tidskriften Biblicum. Behovet av en tidskrift »för biblisk tro och forskning» har verkligen visat sig vara stort. Ty många har oklara begrepp om vad som är biblisk tro och är osäkra inför bibeltextens tolkning och översättning. Därför utökar vi fr.o.m. detta nummer avdelningen »Frågor och svar». Vi gläder oss åt att många vill tränga djupare in i Bibelns undervisning och rätt förstå Bibelns text och budskap. Vi vill »kämpa för den tro, som en gång för alla har blivit meddelad åt de heliga» (Judas’ brev, vers 3).