Redaktionellt

Av: Red. | Nr 3-4, 1979 sida 101| Ansvarig utgivare: Seth Erlandsson

Med detta sommarnummer av vår tidskrift vill jag passa på att tacka för många uppmuntrande brev. Det gläder oss att många inser det stora behovet av Biblicum och uppskattar ett fasthållande vid den bibliska tron i alla dess artiklar. I en tid av ganska allmän läroupplösning och allt sämre bibelkunskap, måste vi göra allt för att sprida en sann bibelkunskap, en rätt översättning av grundtexten och en bibelenlig textutläggning.

I detta nummer visar vi i en artikel, hur bibeltolkning och bibelöversättning går hand i hand och hur förnuftet motsätter sig Guds rena evangelium. Många läsare vill veta mera om olika bibelöversättningar och grundtextens rätta innebörd, och därför skall vi intensifiera vårt översättningsarbete och regelbundet återkomma till ämnet »bibelöversättning och bibeltolkning».

Den s.k. historiska bibelsynens underminerande av den kristna tron belyses i artikeln »Skolans undervisning om Bibeln», i »Utblick över samtidcn» (s. 143f) och under avdelningen »Litteratur» (s. 149f). De bibliska berättelsernas historicitet och trovärdighet beröres också i art. »Senaste nytt om Eblafynden». Många bibelkritiska teorier måste omprövas i ljuset av dessa sensationella fynd.

Till följd av Bibelns kvinnosyn kan vi inte hålla fast vid allt som Bibeln lär. Det menar många i vår tid. Läs därför noggrant art. om 1 Kor. 11:2-16 (s. 123) och »Inkonsekvens bland kvinnoprästmotståndare» under »Utblick» (s. 144ff).

Ytterligare svar på inkomna bibelfrågor publiceras i kommande nummer. Skicka gärna fler bibelfrågor till oss! Vi tar också emot såväl positiva som kritiska kommentarer till vår undervisning. Så önskar jag Er en god sommar!