Förord

| Nr 5, 1979 sida 5| Ansvarig utgivare: Seth Erlandsson

Hur skall det gå för Israel? Skall hela Israel bli frälst? Vad menas med Israel enligt Bibeln? Har de löften, som gavs till Israel i gamla förbundet, upphävts genom nya förbundet?

Frågorna är många och svaren likaså. Stor oklarhet och förvirring råder. En säger si, en annan så. Vad säger då Bibeln om Israels frälsning? Lämnas där inga klara besked i detta ämne? Jo, förvisso. Mot bakgrund av Bibelns klara undervisning i detta ämne är det förvånande, att förvirringen är så stor.

Denna skrift vill inte föra fram ytterligare en mänsklig teori vid sidan av alla dem som redan finns. Vi har mer än nog av mänskliga spekulationer. Avsikten med denna skrift är att presentera Bibelns svar på frågorna om Israel och dess frälsning. Så kan var och en pröva, om det som här sägs vara Bibelns lära, verkligen är det.

Vi skall först och främst gå igenom den text, som tar itu med just de frågor som här inledningsvis nämnts, nämligen Rom. 9-11. Där tar aposteln upp frågan om Israels frälsning. Sedan vi tagit del av denna klarläggande undervisning, skall vi ge akt på Bibelns undervisning i övrigt: Jesu syn på Israel, De löften och hotelser som gavs till Israel av Mose och profeterna, Löftena om ett återvändande till Kanaans land, Förstockelsen enligt Jes. 6 m.m. Vi .skall också beröra den hemligheten, att judafolket trots alla svåra förföljelser har överlevt och skall finnas kvar till den yttersta dagen, fastän nästan alla andra forntida folk har försvunnit.