Hur skulle vi kunna tro, om ingen vägleder oss (jfr Apg. 8:31)? Utan Guds ords vägledning och helt tillförlitliga vittnesbörd skulle vi famla i mörker. Vi skulle inte ha någon grund för vår tro. Därför kan inte Biblicum lägga ned sin verksamhet. Ty Biblicums enda funktion är att förmedla biblisk undervisning. Det betyder att de heliga Skrifterna måste rannsakas och studeras, dess innehåll måste översättas och föreläsas, för människor, förvanskningar av Guds ord och nedrivande bibelkritik måste bekämpas.

I förtröstan på Guds nåd och hjälp inför det kommande året inbjuder vi gamla och nya läsare till att prenumerera på Biblicum för 1980. För att ingen skall missunna sig Biblicum till följd av priset och för att de som gläder sig åt Biblicum skall få pengar över att frivilligt stödja såväl tidskriften som vår bibelforskningsinstitution, behåller vi prenumerationspriset på samma låga nivå som tidigare, d.v.s. 40 kr (stud. 25 kr). VI ÄR MYCKET TACKSAMMA, OM NI VILLE FÖRNYA ER PRENUMERATION SÅ SNART SOM MÖJLIGT!

Artiklar i detta nummer torde göra det klart för våra läsare, hur nödvändigt det är att grundligt granska den nya bibelöversättningen och erbjuda ett positivt och hållbart alternativ till en nedrivande bibelkritik och olika förvanskningar av Bibelns innehåll. I den kommande årgången får vi anledning att mycket uppehålla oss vid Bibelns översättning och bibelkritikens förödande verkningar. En hel rad bibelfrågor med svar står också på tur att införas. I detta nummer besvaras en del insända frågor om den nya bibelöversättningen, om skapelseberättelsen och 1 Mos. 2:4, om olika bibelkritiska påståenden och om rättfärdiggörelsen genom tron i särskilda artiklar.

Vår övertygelse om det stora behovet av biblisk undervisning har också tagit sig uttryck i, att de första spadtagen nu tagits till en rejäl tillbyggnad av vår institution. Den andakt som hölls vid det första spadtaget finns inspelad av Biblicum-kassett och kan beställas därifrån. Med anledning av våra byggnationer är vi i stort behov av ökat ekonomiskt stöd. De som vill stödja vårt arbete och veta mera om Biblicums arbete, byggnationerna, kostnadskalkyler m.m., kan rekvirera från vår expedition »Biblicum-Nytt», som endast sändes till Biblicums understödjare. Enligt tidsplanen skall nybyggnaden stå klar i början av maj 1980.