I KoF nr 46/79)skriver Gunnar Juelsson: »När får vi i Sverige vid våra teologiska fakulteter i Lund och Uppsala en kompletterande, bibeltrogen teologutbildning? Det allvarliga tidsläget riktigt ropar efter en prästutbildning som i allt ville underorda sig Guds trovärdiga och ofelbara ord och fostra Kyrkans blivande tjänare i evangelisk-luthersk anda.» Hur kan Juelsson skriva på detta sätt, frågar sig många, när vi tack vare stiftelsen Biblicum redan har en bibeltrogen teologutbildning?

Jag tror inte att det är av illvilja, som Juelsson förtiger Biblicum. Ty han skriver »en kompletterande, bibeltrogen teologutbildning»! Biblicum vill inte komplettera en liberalteologisk och bibelkritisk teologutbildning vid våra universitet utan i stället ersätta den med ett bibeltroget och positivt alternativ. Biblicum vill inte vara bundet till kursplaner och kurslitteratur, som inte underordnar sig Guds trovärdiga och ofelbara ord och inte fostrar Kyrkans blivande tjänare i evangelisk-luthersk anda. Obiblisk undervisning skall inte kompletteras utan undflys. Så lär Bibeln (Matt. 7:15, Rom. 16:17).

Men är det då inte värdefullt att också känna till bibelkritikens argument? Det är sant. Men bibelkritiken skall skärskådas och avväpnas inom ramen för en rätt bibeltrogen undervisning, inte på fiendens villkor och utifrån hans förutsättningar. Det skall inte vara så, att bibelkritiken skall bestämma kursernas uppläggning och att en rätt undervisning endast får föras fram som ett komplement. Inte heller är det möjligt att bygga upp en bibeltrogen akademisk institution för biblisk forskning och undervisning, om denna institution binds till och görs beroende av en icke-bibeltrogen kyrka.

Efterlyser man en bibeltrogen teologutbildning, borde man glädja sig åt att stiftelsen Biblicum sedan flera år driver en helt fristående institution för bibelforskning och bibelundervisning. Grundvalen för Biblicums forskning och undervisning är Bibeln som Guds inspirerade, helt igenom tillförlitliga ord och den lutherska kyrkans bekännelseskrifter, eftersom dessa korrekt återger Bibelns lära. Alltsedan höstterminen 1977 ges en fyraårig

teologutbildning vid institutionen i Uppsala. Kontakta expeditionen för ytterligare information och prospekt!