Nr 1-2, 1980

Redaktör och ansvarig utgivare: docent Seth Erlandsson.

Nr 3-4, 1980

Redaktör och ansvarig utgivare: docent Seth Erlandsson.