Böcker från EFS-förlaget

Av: Seth Erlandsson. | Nr 1-2, 1980 sida 56

1978 startade EFS-förlaget en serie, som heter »Bibel-biblioteket». Hittills har fem böcker utkommit i denna serie. Den första är skriven av John Drane och heter Paulus. En illustrerad dokumentation om Pauli liv och brev (121 sid.). En fin och överskådlig bok med mycket undervisning. Dranes tolkningar får man dock stundom se upp med. [0]

Den andra boken i serien är Jens Olav Maeland, Guds rike är nära. Nytestamentlig bibelteologi (188 sid.). Här ges mycket nyttig undervisning men inte alltid korrekt. Förf. präglas stundom av pietistisk teologi med spekulationer om att Kristus skall komma tillbaka två gånger, »en för att hämta de troende och en för att fullfölja domen» Förf. missförstår bl. a. Upp. 20 och Rom. 11 25ff. [1]

Ivan Hellström har skrivit den tredje boken i serien med titeln Under profetmanteln (126 sid.). Detta är en bok om Elia, Elisa och människor i vår tid. En uppbygglig bok för vanliga bibelläsare. [2]

Michael Wilcock, Jag såg himlen öppen (216 sid.) är en kommentar till Uppenbarelseboken och dess budskap. Böcker om Uppenbarelseboken är ofta spekulativa och fulla av sekteriska särläror. Därfor möter oss denna bok som en glad överraskning. Till skillnad från Maeland har Wilcock klart för sig, att Nya testamentet känner bara till en Kristi återkomst. Han betraktar vidare Upp. 20 1-6 som en beskrivning av »situationen från Kristi första till hans andra tillkommelse». Angående »deras själar» som »levde och regerade med Kristus i tusen år» (Upp. 20:4), skriver han helt riktigt » ’Den första uppståndelsen’ är helt förståelig som en beskrivning av det som Nya Testamentet på många ställen beskriver som en övergång från döden till livet, nämligen en människans pånyttfödelse (Joh. 5 24, Ef 2:5, 1 Joh. 5:11, 12). De heliga är alla som åtnjuter detta nya liv. [3]

Om Gud inte ’gjorde oss levande med Kristus’, kommer vi att förbli ’döda på grund av våra överträdelser’ till slutet av denna tidsålder då även de ogudaktiga ska uppstå – men inte till evigt liv – vid ljudet av Människosonens röst (Ef. 2:5, Joh. 5:28, 29» (sid. 185). [4]

En bok om Rut (160 sid.) har redigerats av Birger Olsson och ingår som nummer 5 i »Bibel-biblioteket». Medarbetare i boken är – förutom Birger Olsson – Lars Olov Eriksson, Ivan Hellström, Tryggve Kronholm och Morton H. Narrowe. [5]

Bibel-biblioteket utkommer med fyra böcker per år och varje bok kostar ca 55 kr. [6]

 

Lilla Trosläran

Leif Erikson – Ola Österbacka, Lilla Trosläran. Evangeliföreningens förlag, Terjärv 1979. 54 sid. [0]

Detta är en klar och enkel framställning av den kristna tron, som kan rekommenderas. Genom frågor och svar lyfter författarna fram Bibelns och den lutherska bekännelsens svar på aktuella frågor, t. ex.: Går det att kombinera utvecklingsläran med Bibelns skapelseberättelse? Hur skall vi förstå det onda i världen? Vad säger Bibeln om homosexualitet? Vilken är Andens förnämsta gåva? [1]

 

Postilla för sökare

Den nye Pastor primarius i Stockholm, Ludvig Jönsson, har kommit ut med en postilla, som han kallar »Postilla för sökare» (Bonniers, 115:-). I centrum för denna postilla står det mänskliga, inte gudamänniskan Kristi ställföreträdande gottgörelse, som är syndares enda räddning. Kristus är för Jönsson först och främst människan och Kristi verk består för honom i att erbjuda människorna en tolkning av vad det är att vara människa. Bibelns evangelium saknas i denna postilla. Därför är det också typiskt att Jönsson endast talar om en befrielse från skuld känslor, inte från skuld. Någon verklig skuld inför Gud, som endast Guds Son kan friköpa oss ifrån, känner inte Jönsson till. Inga sökare bör vända sig till denna eländiga postilla. [0]

 

Biblical Archaeology in Focus

Av: ME | Nr 1-2, 1980 sida 44

Keith N. Schoville, Biblical Archaeology in Focus. Baker 1978, 511 sid. [0]

För den som vill göra sig bevandrad i biblisk och främreorientalisk arkeologi är Schovilles bok ett bra hjälpmedel. Förf. är verksam vid University of Wisconsin, han är mycket kunnig och har stor respekt för bibeln. Boken är indelad i tre avsnitt: det första är en översikt av biblisk arkeologi, sedan en genomgång av fyndplatser utanför Palestina, och slutligen en redogörelse för 22 fyndplatser i nuv. Israel och nio i nuv. Jordanien. [1]

Om kilskriftsfynden i Nuzi i nuv. Irak – framgrävda 1925 – säger Schoville: »De återger sociala bruk som är mycket lika dem som återges i Bibeln i samband med patriarkerna.» Som exempel nämns hur Abraham insatte Elieser från Damaskus till arvinge, hur Sara lät sin tjänstekvinna föda barn åt Abraham och hur förstfödslorätten kunde flyttas över från Esau till Jakob. Allt detta uppges ha sin motsvarighet i Nuzifynden, vilka härstammar från 1400-talet f, Kr. [2]

Angående uttåget ur Egypten ansluter sig förf. till tanken att det skedde på 1200-talet f. Kr. men han har svårigheter att pussla ihop detta med att namnet »Israel» är nämnt bland de folk som farao Merneptah på sin segerstele från 1220-talet f. Kr. uppger sig ha fullständigt nedgjort. (Se f. ö. Biblicums småskrift nr 7: De fem Moseböckerna, s 52). Staden Ai identifieras med et-Tell. Problemet uppstår då att eftersom et-Tell låg öde ca 2400-1200 f. Kr. så kan knappast berättelsen i Jos. 7-8 om Josuas erövring av Ai (et-Tell) stämma. Schoville medger emellertid att identifieringen Ai = et-Tell ifrågasätts av många framstående forskare. För en ingående granskning, se Biblicums bok: Det står skrivet, s 47-51. [3]

Sammanfattningsvis kan sägas att Schovilles bok ger en gentemot Bibeln välvillig skildring av den bibliska arkeologins historia från början och mitten av 1800-talet fram till våra dagar. [4]

Boken kan köpas hos Det Står Skrivet, Box 40, 424 21 Angered. Pris 90:-. [5]