Av: Red. | Nr 1-2, 1980 sida 1

Välkommen till en ny årgång med Tidskriften Biblicum. Vi tackar alla som kommit ihåg att sända in prenumerationsavgiften och riktar ett särskilt välkommen till dem, som prenumererat på Biblicum för första gången. Det inbetalningskort, som medföljer detta nummer som bilaga, bör i första hand användas av dem som ännu ej förnyat sin prenumeration. Övriga kan bruka det för en gåva till vår gratisspridning eller för en gåva till Stiftelsen Biblicum, som nu behöver extra hjälp för finansieringen av vårt forskningsinstituts utbyggnad. [0]

Vi vore också mycket tacksamma, om våra läsare ville hjälpa oss att sprida vår tidskrift till nya läsare och vinna nya prenumeranter. Många behöver verkligen en tidskrift, som verkar för bättre bibelkunskap, biblisk kristendom, en bibeltrogen översättning och utläggning av Bibelns grundtext, orientering om teologisk forskning och teologisk litteratur, utblickar rörande tro och otro i vår samtid m.m. »Kämpa för den tro, som en gång för alla har blivit meddelad åt de helig» (Jud. v 3)! [1]