Nr 3-4, 1980 sida 63

Red. vill tillönska alla läsare en god sommar och hoppas att detta dubbelnummer skall erbjuda god sommarläsning. Samtidigt beklagar red. att detta nummer blivit starkt försenat. [0]

Så hoppas jag få träffa många läsare vid Biblicum-dagarna i Norge och/eller vid Biblicums invigningshögtid i september. Vi återkommer med program för de offentliga föreläsningar och de Biblicum-dagar, som kommer att hållas under höstterminen i vår nya lärosal i Uppsala. [1]