Av: Red. | Nr 1, 1984 sida 1

Välkommen till en ny årgång med tidskriften Biblicum. Från och med detta nummer medföljer som bilaga förslag till bibel­översättning utifrån Bibelns grundspråk. Förslagen kan sättas in i den bibelöversättningspärm, som många av er har beställt. Rom 1-5 har levererats tidigare samtidigt med pärmen.

I detta nummer får synen på Bibeln stort utrymme. Många är inte medvetna om hur bibelkritiken undergräver biblisk kristen­dom och i vilka skepnader den framträder. Det är därför väl an­vänd tid att sätta sig in i vad som är ett rätt respektive felaktigt studium av Bibeln. Många har blivit tagna på sängen av en bibel­kritik, som kan låta ganska from och synas ha fakta att stödja sig på vid ett ytligt betraktande.

Innehållsöversikten över förra årgången står mitt i tidningen, så att den kan rivas ur och förenas med 1983 års häften.

Med tanke på dem som vill stödja Biblicums arbete och dem som ännu inte prenumererat för 1984 skickar vi med ett inbetal­ningskort i detta nummer.