Nr 1, 1984

Redaktör och ansvarig utgivare: docent Seth Erlandsson.

Nr 2, 1984

Redaktör och ansvarig utgivare: docent Seth Erlandsson.

Nr 3, 1984

Nr 4, 1984

Redaktör och ansvarig utgivare: docent Seth Erlandsson.

Nr 5, 1984

Redaktör och ansvarig utgivare: docent Seth Erlandsson.