Av Lars Engquist

Svenska Folkbibeln eller »Nya testamentet 96» har publicerats under våren. Gud har i nåd låtit oss få fullborda detta verk. Han har gett sin rika välsignelse åt arbetet. Redan den första upplagan har fått ett så enormt positivt mottagande, att den nu är slutsåld. Och en ny upplaga finns på bokhandelsdiskarna när detta nummer av Tidskriften Biblicum når Er läsare. [0]

Vårt folk har nu ett Nya testamente på modern, mycket lättläst och vårdad svenska. Det är en strikt vetenskaplig, texttrogen översättning. Den har ingen tung eller vilseledande notapparat. Layouten med spaltad text och förklaringar och parallellställen nederst på sidan gör läsningen lätt och texten överskådlig. Nt 96 har fått ett behagligt format, som gör det lätt att bära med sig och att använda också för gudstjänstfirare. [1]

Än en gång ber jag att få framföra ett varmt tack till alla Er som stött översättningsarbetet på många olika sätt under de tio år arbetet pågått. Utan Ert stöd hade vi inte kunnat genomföra projektet. Många har framfört sitt tack till huvudöversättaren teol dr Ingemar Furberg i Göteborg och referentansvarige adjunkt Ola Eklöf, Linköping för deras oförtröttliga, kunniga och sakliga arbete. Jag framför dessa tack här offentligt och instämmer av hela mitt hjärta. Gud välsigne Er. [2]

Men först och sist går tacket till Herren som är alla goda gåvors givare. Han har gett oss sitt ofelbara Ord och nu en ny texttrogen svensk översättning. »Icke åt oss. Herre, icke åt oss, utan åt ditt namn giv äran, för din nåds, för din sannings skull.» Psalt 115:1. [3]

Nya testamentet 1996 kan beställas hos Carl Peterson. Norra Stationsgatan 29, 28772 Traryd. Telefon 0433-62580. Vi är glada över att kunna hålla ett mycket lågt pris med tanke på Er som vill ge bort Nt 96 till släkt och vänner istället tör en blomma. Carl Peterson kan lämna all information om priser och rabatter. [4]

Stiftelsen Svenska Folkbibeln arbetar vidare med en nyutgåva av Gamla testamentet. Mycket där kommer att vara en nyöversättning. Andra delar av Gamla testamentet kommer att vara en revision av 1917 års översättning. Vi är många som längtar efter den första utgåvan. Biblicum började med den översättningen för många år sedan. Vi har dock inte resurser för detta stora arbete. Det sker nu helt i Svenska Folkbibelns regi. Men alla som älskar Guds ord bör och kan stödja projektet med ivriga förböner och med gåvor. [5]

Om Gud vill och låter oss leva, så planerar Biblicum att från hösten 1996 hålla föredrag och studiedagar om NT 96 på olika platser i landet och i Finland. Den första samlingen blir i Uppsala i slutet av augusti eller i början av september. Dessa dagar kommer att annonseras också i denna tidskrift. På Biblicum är vi mycket tacksamma för alla som vill göra anmälan om nyöversättningen i hemortstidningarna. [6]